Fem av åtte Nordhus-førsteklassinger skal til Salhus