Håper å ha fisk i nytt settefiskanlegg fra 2024

foto