Kraftig fall i antallet koronapasienter – 79 færre pasienter enn mandag