Planer for flytebrygge: – RIB, sjøsport, flytende badstue

foto