Tallet på skademeldinger har nær doblet seg over natten, og det er ventet en kraftig økning i timene og dagene fremover.

– Det er mest flom- og vannskader der vann har trengt inn i bygninger, hovedsakelig i kjellere eller underetasjer. Det er flest skader i Møre og Romsdal og Trøndelag, men vi har også en del i Nordland og Troms, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

Færre skademeldinger enn forventet

De siste ti årene har forsikringsselskapene utbetalt erstatninger på over 30 milliarder kroner for vær- og naturskader på bygning og innbo, viser tall fra Finans Norge. Nesten halvparten gjelder skader på grunn av ekstremnedbør eller kraftige regnskyll.

– Vi har fortsatt ekstra god bemanning på våre skadesentre, slik at vi skal ha god kapasitet til å hjelpe kundene med skadesaker etter uværet, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Handeland i If.

Frende opplyser at antallet skademeldinger totalt er lavere en forsikringsselskapet var forberedt på.

– Mange har vært utrolig flinke til å ta forholdsregler og sørge for god sikring denne gangen, sier Yngve A. Høvig, skadesjef på bygning i Frende Forsikring.

Kan bli ytterligere utfall på mobilnettet

Ekstremværet Gyda førte til at mobilnettene falt ut enkelte steder, men mindre enn ventet. Hardest rammet er Sigdal og enkelte fjellområder i Sør-Norge, oppsummerer Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), som har tilsyn med mobilnettene i Norge.

– Det må forventes at det tar noe tid før alle feil er rettet. Enkelte steder kan det bli ytterligere utfall på grunn av batterier som går tomme. Stengte veier kan etter hvert bli et problem for entreprenørenes fremkommelighet, og dermed for feilretting, sier seksjonssjef Svein Sundfør Scheie i sikkerhetsavdelingen i Nkom.

400 griser måtte avlives

400 smågris måtte torsdag avlives etter oversvømmelsen i fjøset ved Gårdsslakteriet Sylte i Surnadal. I tillegg til de 400 smågrisene ble 100 slaktegris sendt til slakteri på Steinkjer. Fredag skal ytterligere 60–70 slaktegris sendes til samme plass, melder Tidens Krav.

– Vi måtte ta disse grepene av dyrevernshensyn. Det var ikke mulig å ha gris inne i fjøset slik vann og møkk flommet over. Det betyr at fjøset er tomt når dagen er omme, sier driver Jorid Sylte til avisen.

<p><br></p>