Toft-utbyggere har økt anslagene om antall ansatte