Fylkeskommunen sier renovér naustet, kommunen sier at det kan rives

foto