Tilhører med kamera ble et muntert avbrudd i retten

foto