Legekontoret har begrenset bemanning de neste to ukene

foto
Foto: Hildegunn Nielsen Hanssen