Berg Vels eiendom på Sømnesøya lagt ut for salg

foto