– Med den kunnskapen vi har nå, og slik situasjonen nå ser ut, så mener vi at samfunnet kan gå tilbake til normal hverdag uten særlige smitteverntiltak mot covid-19, uten at det vil gi betydelig økt sykdomsbyrde fra covid-19, står det i det faglige grunnlaget fra Helsedirektoratet og FHI.

FHI regner med at smitten vil øke i noen uker til, før bølgen snur og når et lavt nivå i slutten av mars. Å bremse smitten vil kreve svært sterke tiltak over tid, noe som vil forlenge epidemien. Ifølge FHI er det ingen klare fordeler ved å gjøre dette.

Helsedirektoratet mener flere av tiltakene vi har i dag, som isolasjon ved smitte, meteren og bruk av munnbind, kan ivaretas gjennom råd og anbefalinger.

Helsemyndighetene anbefaler også symptombasert testing i to til tre uker, med anbefaling om å holde seg hjemme ved positiv test, før en overgang til testing på «klinisk indikasjon,» som betyr at fastlegen skal ta stilling til, og gjennomføre testing.

Lørdag kl. 10 holder regjeringen pressekonferanse om koronasituasjonen, med direktørene for Helsedirektoratet og FHI til stede. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere varslet betydelige lettelser i tiltakene.