Kommunen avviser grunneieres krav om betaling for vann til settefiskanlegg

foto