Forbundets stikkprøve: Planen sa 27 sykepleiere, virkeligheten var 13