Forbundets stikkprøve: Planen sa 27 sykepleiere, virkeligheten var 13

foto
Norsk Sykepleierforbund ber kommunen om informasjon om hvor mye den bruker på vikarbyrå. Foto: Bård Pedersen