Toft-anlegget vil kreve en omfattende kraftutbygging