Situasjonen er fortvilende, uttaler selskapet i en pressemelding ifølge bransjeavisen Intrafish.

– Flere tusen meter med garn ble satt ut i løpet av dagen i dag og flere blir satt ut i morgen innenfor det området vi har tillatelse til, skriver daglig leder Harald Larssen i Lerøy Midt.

Laksen rømte fra et anlegg i Fillfjorden søndag kveld som følge av en notskade. Fisken var i ferd med å slaktes. Selskapet anslår at laksen veier rundt 7,3 kilo.

– Vi har en god dialog med relevante myndigheter og aktører, inkludert Fiskeridirektoratet, og samarbeider tett med dem for å håndtere situasjonen på en mest mulig effektiv måte, uttaler Larssen.