Nordnorsk pensjonistskole møtt av Heimevernet på Gardermoen

foto