Sømna iverksetter krisetiltak for næringslivet nå

foto