Sømnas bruk av fond skulle bli mindre. Nå økes uttaket

foto