Brønnøy får inntil to millioner til klatreseil på Lille Brønnøya