Brønnøy kommune skal opprette et boligkontor

foto