– Når folk har fri, og tid og mulighet til å bruke naturen og følge stjernene, bør vi ha et lovverk som legger til rette for nettopp dét, sier Frps Sivert Bjørnstad til Dagens Næringsliv.

I Norge er det ikke lov med jakt i perioden 24. desember til 31. desember. Ifølge Norges Jeger- og Fiskerforbund er Norge det eneste landet i Europa hvor det er ulovlig med jakt i romjulstiden.

Bjørnstad mener det er mulig at argumentene for dagens regler hadde god begrunnelse på 1950-tallet.

– Men med dagens briller er det lite som kan forsvare et slikt forbud, sier han.

Landbruksminister Geir Pollestad (Sp) viser til at regjeringen arbeider med ny viltlov. Tre aktuelle alternativer er å beholde dagens ordning, åpne for jakt noen dager i romjula eller en fjerning av forbudet, sier Pollestad.

– Jeg heller nok for min del mot en løsning der det blir løsnet opp noe, men der det fortsatt er fredning i kjernen av julen, sier han.