Ordfører avviser sykehusets ønske om å flytte ambulansen til nabokommunen