Formann­skapet vedtok økning i reno­vasjons­gebyr, innvilget to dispen­sasjoner og avviste flere klager

foto