Mattilsynet anbefaler ikke ID-merking av katter

foto