– Skogvern er nødvendig for å sikre det rike mangfoldet i norske skoger, og dette er et vedtak som bevarer viktige leveområder for mange truede arter, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i en pressemelding.

Dagens vernevedtak omfatter 10 kvadratkilometer nytt verneareal, hvorav om lag 4,6 kvadratkilometer er produktiv skog, skriver departementet.

Områdene er en del av samarbeidet om frivillig vern av privateid skog.

– Det er nå vernet noe over 5,3 prosent av all skog og litt over 4 prosent av den produktive skogen i Norge, heter det i pressemeldingen.

Blant de 12 områdene er Horsbergvatnet naturreservat i Bindal, som kommer i tillegg til vernet av Åbjørdalen naturreservat i Bindal, som ble bekjentgjort like før jul i fjor.