Mandag gjennomførte politiet en trafikkontroll i Skillebotn med fokus på rus/belte og mobilbruk.

Av 78 kontrollerte bilførere ble det ingen reaksjoner.