Merk: Saken er rettet kl. 19.45, det er to i isolasjon. Red.

Det får BAnett opplyst hos kommunen fredag ettermiddag.

Sømna kommune skriver i en pressemelding av kommunen følger regjeringens nye anbefalinger:

– Fra og med i dag lettes det noe på de nasjonale tiltakene. Det er lite smitte i kommunen og skole og barnehage går over til grønt nivå. FHI har oppsummert det de vet om smitte og smitterisiko i barnehage og skole og den viser at det er trygge steder å være, også ved evt. høye smittetall, skriver kommunedirektør Arne Johansen og ordfører Hans Gunnar Holand, som minner om følgende:

  • vaksinen gir veldig god beskyttelse mot alvorlig sykdom

  • det er ikke vesentlig mer smitte blant ansatte i barnehager og skoler, enn blant andre voksne

  • barn og unge blir sjelden alvorlig syke av korona

  • jevnlig testing er et effektivt smitteverntiltak

– Når det nå lettes på tiltak i hele landet forventes det en økning i smittetallene. Vi oppfordrer derfor alle til fortsatt å følge gjeldende smitteforebyggende tiltak, som å holde avstand, håndvask og bruke munnbind på steder du ikke kan holde 1m. avstand. Er du syk eller har symptomer er det viktig at du tester deg! Ta kontakt med legekontoret på tlf. 750 15 100 for å avtale, skriver de.

De som ønsker vaksine må selv booke time på kommunens hjemmeside, eventuelt ringe kommunen for å få hjelp til det.

– Husk at det må gå minimum 3 uker mellom dose 1 og 2 og min. 20 uker mellom dose 2 og 3.