foto
Anne-Elin Solheim fant sin demente far innelåst på rommet sitt da hun besøkte ham på Sømna omsorgssenter i høst. Foto: Bård Pedersen

– Kvali­teten på pappas liv har gått drastisk ned