EU mener seks norske lakseselskaper kan ha brutt konkurranseregler