Etter Forbrukertilsynets syn krever Convene AS, Telenor Norge AS og Telia Norge AS ulovlig høye fakturagebyrer fra forbrukere. Det skriver Forbrukertilsynet i en pressemelding.

Nå har de varslet selskapene om at de vil fatte vedtak som forbyr den ulovlige praksisen.

– Vi ser alvorlig på at mange næringsdrivende ikke følger lovens regler som begrenser størrelsen på fakturagebyrer. Her er det åpenbart mange bransjer og selskaper som må sette seg inn i lovverket og snarest mulig endre sin praksis for å unngå lovbrudd, sier direktør Trond Rønningen i Forbrukertilsynet.

Loven sier nemlig at et gebyr for å få en faktura ikke kan overstige selskapets faktiske kostnad med å fakturere. Det synes forbrukerminister Kjersti Toppe (Sp) er positivt.

– Jeg forventer at næringsdrivende er kjent med og retter seg etter reglene for fakturagebyr. Forbrukerne skal ikke måtte betale mer i gebyr enn det koster å skrive og sende regningen. Jeg vil også be Forbrukertilsynet prioritere tilsyn med fakturagebyr i 2024, skriver Toppe til NTB.

Ice endret praksis

Ice Communication AS valgte å endre sin praksis etter at Forbrukertilsynet åpnet en tilsynssak mot dem tidligere i høst.

De tre andre selskapene har fått frist til å endre sin praksis senest 18. januar 2024.

Om de ikke overholder fristen, vil de risikere høye ukebøter.

– Vi har varslet Convene om en bot på 3 millioner kroner per uke de eventuelt fortsetter praksisen, mens Telenor og Telia har fått varsel om ukebøter på henholdsvis 2,2 millioner kroner og 1,3 millioner kroner, heter det i pressemeldingen.

Skal ta en gjennomgang

Leder for Privatmarked i Telenor, Ric Brown, sier selskapet skal gå grundig gjennom saken.

– Vi har mottatt varselet fra Forbrukertilsynet og skal nå gå grundig igjennom saken. Dette er ikke et bindende vedtak, og vi er glade for muligheten til komme med innspill innen fristen, som tilsynet har satt til 18. januar. Vi har tidligere gjort grundige vurderinger av at vår praksis er lovlig, men skal ta en ny gjennomgang for å se om det er nye hensyn å ta, sier han til NTB.