Stilte spørsmål ved reak­sjoner og avisopp­slag om sommer­steng­ning

foto