Kommunen får 480.000 til gang- og sykkel­veipro­sjekt