Politikere har sendt inn krav om lovlighetskontroll