«Manne­hormon» til kvinner i overgangs­alder kan øke sexlyst, men ikke anbe­falt av lokal gyne­kolog