Sykehuset etterlyser en samlende medisinsk direktør

foto