Vega får antakelig tre representanter på fylkestinget