Virke tror butikkene får tøffe kår fram til sommeren