Kommunen omadresserer flere eiendommer for å gi adresse til nytt bolighus

foto