Varselet på nivå tre gjelder for Lofoten, Vesterålen og Salten i tillegg til Hallingdal.

I nord er situasjonen usikker på grunn av et hissig, lite lavtrykk, ifølge Varsom.no. Her kan kortvarig, kraftig vind fra nordvest flytte mye snø slik at det raskt dannes ustabile fokksnøflak.

I Hallingdal blir det lokalt ustabile forhold.

– Vær forsiktig i leområder med ny fokksnø. Det fins også områder med vedvarende svake lag i fjellet, lyder varselet.

Det ventes mest nedbør vest i regionen, og det er også her skredfaren blir størst.