Vil gi støtte for oppdrettere som kjemper for å kunne drive videre