Ap-ordførere hardt ut mot skatteøkning for kommunalt eide vannkraftselskaper