Gårdsbruk er blitt dobbelt så dyre på et tiår

foto