Helse nord-direk­tøren går av: – Vil kreve en enorm arbeids­innsats fremover

foto