Vedtok lån og støtte til to søkere: – Dette er bare posi­tivt, en ung mann som inves­terer