Flere involvert i trusselsituasjon med luftvåpen i Levanger