FAU-medlem tror mange er redde for å si fra om mobbing

foto