Vil gi etterlønn til eks-ordfører fordi han ikke får feriepenger

foto