Forbund har klaget på innstillingen til rektor-ansettelser

foto