Sp utfordrer ministeren om basebruk på Helgeland

foto