Høyre ser nytteverdi i å ha flere partier i valgteknisk samarbeid